BLIŻEJ RYNKU PRACY

Dane kontaktowe

 

Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki
te. 22 7811017 wew. 11
zs1@marki.pl
 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl