BLIŻEJ RYNKU PRACY

Kontakt

Telefon: (22) 781-10-17
zs1marki@zs1marki.eu
zs1@marki.pl
DYREKTOR SZKOŁY: Sławomira Kozak
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
Adres szkoły: 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96
E-mail szkoły: zs1@marki.pl

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl