BLIŻEJ RYNKU PRACY

Dokumenty i procedury szkolne

 

OGÓLNOSZKOLNE

 1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
 2. Statut Liceum Ogólnokształcącego w Markach
 3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2019/20
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej
 5. Regulamin Rady Rodziców
 6. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki

 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Szkolne zasady oceniania zawarte są w Rozdziale 7. (str. 46) Statutu. Dokumentami uszczegóławiającymi Szkolne zasady oceniania są:

Zasady oceniania w liceum ogólnokształcącym

 

PROGRAMY NAUCZANIA 

DLA 4-LETNIEGO LO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Zestaw programów nauczania dla 4-letniego LO obowiązujących w roku szkolnym 2020/21
 2. Zestaw programów nauczania dla 4-letniego LO obowiązujących w roku szkolnym 2019/20

DLA 3-LETNIEGO LO po gimnazjum

 1. Zestaw programów nauczania dla 3-letniego LO obowiązujących w roku szkolnym 2020/21
 2. Zestaw programów nauczania dla 3-letniego LO obowiązujących w roku szkolnym 2019/20
 3. Zestaw programów nauczania dla 3-letniego LO obowiązyjących w roku szkolnym 2018/19
 4. Szkolny zestaw programów nauczania w liceum ogólnokształcącym na rok szkolny 2017/18
 5. Szkolny zestaw programów nauczania w liceum ogólnokształcącym na rok szkolny 2016/17

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

 1. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
 2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

 

DUPLIKATY ŚWIADECTW

 1. Procedura wydawania duplikatów świadectw dla uczniów i absolwentów szkół w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
 2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa dla absolwentów szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.

 

DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl