BLIŻEJ RYNKU PRACY

Dokumenty i procedury szkolne

 

OGÓLNOSZKOLNE

 1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
 2. Statut Liceum Ogólnokształcącego w Markach
 3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2019/20
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej
 5. Regulamin Rady Rodziców
 6. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki

 

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Szkolne zasady oceniania zawarte są w Rozdziale 7. (str. 46) Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Dokumentami uszczegóławiającymi Szkolne zasady oceniania są:

  
   Zasady oceniania w liceum ogólnokształcącym

 

PROGRAMY NAUCZANIA i PODRĘCZNIKI

 

Dla liceum ogólnokształcącego

 1. Szkolny zestaw programów nauczania w liceum ogólnokształcącym na rok szkolny 2018/19
 2. Szkolny zestaw programów nauczania w liceum ogólnokształcącym na rok szkolny 2017/18
 3. Szkolny zestaw programów nauczania w liceum ogólnokształcącym na rok szkolny 2016/17
 4. Podręczniki do 3-letniego liceum ogólnokształcącego po gimnazjum
 5. Podręczniki do 4-letniego liceum ogólnokształcącego po szkole podstawowej

 

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

 1. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
 2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

 

DUPLIKATY ŚWIADECTW

 1. Procedura wydawania duplikatów świadectw dla uczniów i absolwentów szkół w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
 2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa dla absolwentów szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.

 

DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. Regulamin wyboru przedmiotów rozszerzonych

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl


Aktualny projekt został wdrożny we wrześniu 2014/15 i jest trzecią odsłoną serwisu internetowego szkoły, który funkcjonuje od 2002 roku.
Mamy nadzieję, iż lepiej niż dotyczczasowy będzie spełnial oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.