BLIŻEJ RYNKU PRACY

Konkursy

Plastyczne

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  2020

    Liceum Ogólnokształcącew Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

ogłasza Międzyszkolny  Konkurs Plastyczny

z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Marki

 

Regulamin Konkursu
Zgoda Na Udział 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl