BLIŻEJ RYNKU PRACY

Konkursy

Przedmiotowe

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/19

W tym roku szkolnym organizowane są konkursy dla gimnazjalistów z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, geografia, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Zapraszamy wszystkich chętnych szczególnie uzdolnionych uczniów do udziału w tych konkursach. Zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców należy składać do nauczycieli przedmiotów. Wzór zgody rodziców można otrzymać od nauczycieli lub pobrać z tej strony (WZÓR ZGODY RODZICÓW).

HARMONOGRAM KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

REGULAMIN KONKURSÓW

PROGRAMY MERYTORYCZNE KONKURSÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Język angielski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język polski

Język rosyjski

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

 

Więcej informacji o konkursach przedmiotowych (również zadania z lat poprzednich) można znaleźć na stronie MSCDN w  Warszawie.


Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów organizuje OEIIZK w Warszawie, a informacje dotyczące przebiegu tego konkursu i zagadnień merytorycznych na stronie LOGIA.
WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

Uczniowie naszego gimnazjum w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w następujących konkursach przedmiotowych:

  • ​fizycznym (4 uczniów),
  • języka angielskiego (11 uczniów),
  • historycznym (4 uczniów),
  • języka rosyjskiego (4 uczniów),
  • geograficznym (1 uczeń),
  • języka polskiego (4 uczniów),
  • wiedzy o społeczeństwie (1 uczeń),
  • matematycznym (12 uczniów),
  • chemicznym (1 uczeń),
  • informatycznym (1 uczeń).

 

W etapie szkolnym (I etap)  najlepszy wynik osiągnęli następujący uczniowie:

- w konkursie języka rosyjskiego - Vasheyko Sofiya klasa III b,

- w konkursie informatycznym LOGIA 18 - Karpiński Adam klas III a

Wynik osiągnięty przez tych uczniów przekroczył 80% punktów możliwych do zdobycia i zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

Adam Karpiński (uczeń klasy III a gimnazjum) zakwalifikował się również do III etapu konkursu informatycznego LOGIA 18, i ostatecznie został finalistą.


 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl


Aktualny projekt został wdrożny we wrześniu 2014/15 i jest trzecią odsłoną serwisu internetowego szkoły, który funkcjonuje od 2002 roku.
Mamy nadzieję, iż lepiej niż dotyczczasowy będzie spełnial oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.