BLIŻEJ RYNKU PRACY

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w roku szkolnym 2018/19 (do wydruku)

LP

Zajęcia

Nauczyciel

Termin

1 Certyfikat z języka angielskiego (I LO) Buzak Urszula 8.00-8.45 środa
2 Certyfikat z języka angielskiego (II LO) Buzak Urszula 8.00-8.45 czwartek
3 Język polski - fakultety maturalne Kryska Joanna w planie lekcji
4 Koło redakcyjne Strunk Katarzyna 15.25-17.05 wtorek
5 Koło historyczne Kowalska Anna 14.30 poniedziałek
6 Koło literackie Sulich-Chojecka Anna 8.00 czwartek       
7 Koło plastyczne Listwon Katarzyna 15.25 czwartek
8 Koło informatyczne  Moczulska Marianna 14.30-15.15 poniedziałek
9 Koło języka niemieckiego Kowalczyk-Wroniewska Aldona

15.25 poniedziałek

10 SKS Buzak Cezary 10.00 - 13.00 sobota
11 Zajęcia sportowe - fitness Greszta Anna 17.00-17.45 środa
12 Zajęcia sportowe - samoobrona Greszta Anna 16.15-17.00 środa
13 Matematyka uzupełniająca Bojewska Małgorzata w planie lekcji
14 Matematyka uzupełniająca Stachura Monika w planie lekcji

 

Innowacje przedmiotowe

LP

Nazwa innowacji

Nauczyciele realizujący

Klasa

1 Innowacja z języka hiszpańskiego Wise Monika I i II LO
2 Innowacja z języka niemieckiego Kowalczyk-Wroniewska Aldona I i II LO
3 Innowacja z języka rosyjskiego Oleszczuk Barbara I i II LO
4 Innowacja matematyczno-przyrodnicza 

Sowińska Hanna, Stachura Monika, Bareja Anna

III a i III b gimnazjum
5 Innowacja "Bliżej Zjednoczonego Królestwa" - język angielski Buzak Urszula, Kostrzewa Paulina, Sobecka Anna  III c i III d gimnazjum

 

Zajęcia dodatkowe i konsultacje w roku szkolnym 2018/19 (do wydruku)

  • Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą dodatkowe zajęcia i konsultacje wg terminarza zamieszczonego pod tym linkiem.
  • Zajęcia wspomagające nauczanie języka polskiego i matematyki w klasach trzecich gimnazjum są umieszczone w planach lekcyjnych klas.
  • Indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rozwijające, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne i inne.
  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla obcokrajowców:
Lp Zajęcia Nauczyciel Termin
1 Język polski dla obcokrajowców Kryska Joanna  
2 Język polski dla obcokrajowców Oleszczuk Barbara  

 

Zajęcia przygotowujące do matury
Lp Zajęcia Nauczyciel Termin
1 Język polski (fakultety maturalne) Kryska Joanna w planie lekcji

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl


Aktualny projekt został wdrożny we wrześniu 2014/15 i jest trzecią odsłoną serwisu internetowego szkoły, który funkcjonuje od 2002 roku.
Mamy nadzieję, iż lepiej niż dotyczczasowy będzie spełnial oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.