BLIŻEJ RYNKU PRACY

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w roku szkolnym 2019/20

LP

Zajęcia

Nauczyciel

Termin

1 Certyfikat z języka angielskiego (I LO) Buzak Urszula

8.00-8.45 czwartek, piątek

2 Certyfikat z języka angielskiego (II LO) Buzak Urszula 8.00-8.45 poniedziałek
3 Certyfikat z języka angielskiego (III LO) Buzak Urszula 8.00-8.45 wtorek
4 Koło redakcyjne Staszewska Aleksandra 16.15-17.45 wtorek
5 Koło plastyczne Listwon Katarzyna 15.25 czwartek
6 Koło informatyczne  Moczulska Marianna 14.30-15.15 poniedziałek
7 Konsultacje z języka niemieckiego Kowalczyk-Wroniewska Aldona

7.30 poniedziałek

8 SKS Buzak Cezary 15.00-17.00 piątek
9 SKS Olszewska Bogumiła 15.00-17.00 piątek
10 SKS Pietraszek Anna 15.00-17.00 piątek
11 Matematyka uzupełniająca Bojewska Małgorzata w planie lekcji
12 Matematyka uzupełniająca Stachura Monika w planie lekcji
13 Matematyka uzupełniająca Kozak Sławomira w planie lekcji
14 Matematyka uzupełniająca Sowińska Hanna w planie lekcji

 

Innowacje przedmiotowe

LP

Nazwa innowacji

Nauczyciele realizujący

Klasa

1 Innowacja z języka hiszpańskiego Wise Monika I, II, III LO
2 Innowacja z języka niemieckiego Kowalczyk-Wroniewska Aldona I, II, III LO
3 Innowacja z języka rosyjskiego Oleszczuk Barbara I, II, III LO

 

Zajęcia dodatkowe i konsultacje w roku szkolnym 2019/20


  • Indywidualne zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Zajęcia przygotowujące do matury
Lp Zajęcia Nauczyciel Termin
1 Język polski (fakultety maturalne) Kryska Joanna w planie lekcji
2 Język polski (fakultety maturalne) Chojecka-Sulich Anna  w planie lekcji
3 Język polski (fakultety maturalne) Kowalczyk Alina w planie lekcji

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl