• Rekrutacja 2022/23

     • Harmonogram rekrutacji 2022/23

     •  

      HARMONOGRAM REKRUTACJI (DO WYDRUKU) - Harmonogram rekrutacji 2022/23.pdf

       


      1. Od  16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      1. Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
      1. oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
      2. oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

                    oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie ,                   z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


      1. Do 13 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

      1. 20 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

      1. Od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Markach w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).

      1. 28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.


      TERMINY  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ

      1. Od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      2. Do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.
      3. 12 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
      1. Od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Markach w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).
      2. 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
  • Kontakty

   • (22) 781 - 10 - 17, (22) 771 - 46 - 10
   • Liceum Ogólnokształcące
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki, 05-270 Marki Poland
   • zs1@marki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych