• Rekrutacja 2021/22

     • Harmonogram rekrutacji 2021/22

     •  

      HARMONOGRAM REKRUTACJI (DO WYDRUKU) - Harmonogram rekrutacji 2021/22.pdf

       


      1. Od  17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zs1@marki.pl.
      1. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o:
      1. oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
      2. oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
      1. Do 14 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

      1. 22 lipca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

      1. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Markach w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).

      1. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.


      TERMINY  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ

      1. Od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      2. Do 5 sierpnia 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.
      3. 16 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
      1. Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Markach w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).
      2. 23 sierpnia 2021 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
  • Kontakty

   • (22) 781 - 10 - 17, (22) 771 - 46 - 10
   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki,
   • zs1@marki.pl
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych