• Biblioteka

     • Regulamin

      1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
      2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: 
      • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
      • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
      • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).
      1.  Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
      2. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 1 miesiąca. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki. Nieterminowe oddawanie książek może wpływać na obniżenie oceny z zachowania.
      3. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
      4. Wszystkie książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
      5. Godziny pracy biblioteki ustala się na początku każdego roku szkolnego i podaje do wiadomości czytelników umieszczając informację w widocznym miejscu.

       

        O zwrocie książki z lektury informuje data wstemplowana na specjalną kartę.

      Każdy czytelnik otrzymuje kartę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym kodem paskowym. Ta karta służy przez wszystkie lata pobytu w szkole, więc należy zadbać, by nie uległa zagubieniu czy zniszczeniu. Aby wypożyczyć książkę należy okazać kartę biblioteczną

      W bibliotece jest wolny dostęp do półek, co oznacza, że każdy czytelnik może samodzielnie poszukiwać potrzebnej książki. Poszukiwania ułatwiają katalogi zarówno w wersji tradycyjnej, kartkowej jak i elektronicznej. Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy oraz UKD

  • Kontakty

   • (22) 781 - 10 - 17, (22) 771 - 46 - 10
   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki, 05-270 Marki Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych