• Ochrona danych osobowych

    •  


     SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!

     Informujemy, że Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
     przetwarza wizerunki uczniów (a także czasami ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
     • zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom w ramach funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148);
     • wydania legitymacji szkolnych naszym uczniom, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 2011);
     • związanych z promocją Szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych;
     Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest  
     Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, z siedzibą: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 96, 05-270 Marki
     Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.
     Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach nie jest administratorem i NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).
     Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego ucznia.  Prosimy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw. 

     SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!

     Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  
     Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że  Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.
     Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach z siedzibą: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 96, 05-270 Marki 
  • Kontakty

   • (22) 781 - 10 - 17, (22) 771 - 46 - 10
   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki,
   • zs1@marki.pl
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych