BLIŻEJ RYNKU PRACY

PROFILE KLAS PIERWSZYCH 2020/21

KLASA I A

MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
Przedmioty profilujące:
ekonomia w praktyce, edukacja prawna
Przedmioty rozszerzone:
matematyka,
język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:
biologia, geografia, wos, historia, informatyka
 

KLASA I B

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Przedmiot profilujący:
podstawy pedagogiki i psychologii
Przedmioty rozszerzone:
język polski,
język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:
biologia, geografia, wos, historia
 

KLASA I C

DZIENNIKARSKO-JĘZYKOWA
Przedmiot profilujący:
warsztaty dziennikarskie
Przedmioty rozszerzone:
język polski,
język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:
biologia, geografia, wos, historia
 

KLASA I D

MENADŻERSKO-PRAWNA
Przedmioty profilujące:
podstawy zarządzania i marketingu, edukacja prawna
Przedmioty rozszerzone:
język polski,
język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:
biologia, geografia, wos, historia
 

Każdy uczeń ma możliwość uzyskania Certyfikatu FCE z języka angielskiego z British Council.

 Drugi język obcy to do wyboru język  hiszpański, niemiecki lub rosyjski  ( kontynuacja lub od podstaw).  

Drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych.

 

Do naszego LO rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem systemu internetowego dostępnego pod adresem:  https://warszawa.edu.com.pl

Punkty rekrutacyjne obliczane będą z 4 przedmiotów:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego (najwyższa ocena),

i przedmiotu z najwyższą oceną spośród: historia, wos, biologia, geografia, informatyka i fizyka.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-270 Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, e-mail: zs1@marki.pl